Obchodní podmínky

1.Obchodní podmínky

Obchodní podmínky slouží k tomu, aby obchodní vztahy se zákazníky měly právně závazný základ pro obě strany. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí českým právním řádem a těmito všeobecnými obchodními podmínkami.Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Objednávka je návrhem kupní smlouvy a je závazná. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Místem dodání je adresa uvedena ve formuláři.  Zboží je expedováno v nejbližší možné době, nejpozději do 2 pracovních dnů (ve výjimečných případech déle). 

2.Nepřevzetí zásilky

V případě, že zboží již bylo odesláno a zákazník objednávku stornuje, zboží nepřevezme, odmítne zboží převzít ve stanovené úložní lhůtě od dopravce či doručitele, nebo zásilka nemohla být doručena z důvodu neoznačené schránky či zvonku je zákazník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč (náklady na poštovné a balné). Tyto poplatky budou vymáhány dle platných předpisů České republiky.

3.Záruka a reklamace

Záruka na zboží zakoupené v internetovém obchodě www.stiga-obchod.cz se řídí platnými zákony. Standardní záruční doba je 24 měsíců, záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se ale nevztahuje na opotřebování běžným užíváním. Pro uplatnění reklamace nás prosíme kontaktujte e-mailem na adresu info@stiga-obchod.cz nebo telefonicky na číslo +420 737 107 364. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Záruční listy u zboží prodávající nepotvrzuje, na základě dohody s dovozci zboží. K uplatnění reklamace není třeba přikládat záruční list (stačí pouze doklad o koupi přiložený k zásilce).

4.Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující spotřebitel má právo podle § 1829 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, v případě dodávky po částech se tato lhůta počítá ode dne převzetí poslední části dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a za splnění této podmínky se považuje zaslání e-mailu na adresu info@js-truckparts.cz Odstoupení od smlouvy lze učinit rovněž vyplněním vzorového formuláře dle občanského zákoníku. Pokud se tak kupující rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, doručit bez zbytečného odkladu na adresu expedičního skladu. Před vrácením zboží kupující zašle e-mail se sdělením čísla faktury a současně sdělí číslo bankovního účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku, přičemž s úhradou na bankovní účet kupující souhlasí. Od této částky budou odečteny skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (zejm. náklady na dopravu). Prodávající má povinnost vrátit kupujícímu tuto částku nejpozději do 14 dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, nežli bylo vracené zboží předáno zpět, nebo odesláno.

5.Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část bez udání důvodu v těchto případech:

Pokud se zboží se již nevyrábí, nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží  případě byla-li nesprávně uvedena cena zboží v eshopu. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

6.Podmínky pro vrácení zboží

-zboží musí být vraceno kompletní a v původním stavu.
-zboží ani obal nesmějí byt jakkoli poškozeny (vyjma běžného porušení obalu způsobeného vyjmutím zabaleného zboží)
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené  kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně  spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé  škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
-zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání
-nezasílejte zboží zpět na dobírku, ale jako obyčejný balík. V opačném případě bude zásilka odmítnuta.

7.Zboží zasílané k reklamaci nebo vrácené zboží zasílejte na  adresu:

Martin Juríček
Stiga obchod
Mikulašská 18
794 01 Krnov

8.Ceny - všechny ceny jsou uvedeny s DPH. V případě, že je u výrobku nastavena cena 0,00,- Kč je cena z důvodu pohybujícího se kurzu EUR stanovena individuálně.

9.Provozovatel:

Martin Juríček
Stiga obchod
Mikulašská 18
794 01 Krnov

IČ: 73084603
DIČ: CZ7110084850

10. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli měnit obsah těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

Copyright www.stiga-obchod.cz 2016 - 2024